Verdikompasset

Hvilken type spiller er du? Det er to måter å påvirke menneskelig atferd på; Du kan manipulere (altså trussel) – eller du kan inspirere. Hvilken retning velger du? Hvilken type ‘spiller’ er du? Hva styrer deg? Dine egne verdier og hva du står for – eller etter hvilke valg / parameter sjefen din – eller det … Fortsett å lese Verdikompasset