Hvilken type spiller er du?

Det er to måter å påvirke menneskelig atferd på; Du kan manipulere – eller inspirere.

Hvilken retning velger du? Hvilken type ‘spiller’ er du? Hva styrer deg? Dine egne verdier og hva du står for – eller etter hvilke valg / parameter sjefen din – eller det kundene dine ønsker?

Vi trekkes alle mot ledere og organisasjoner som er god på å kommunisere det de tror på. De får oss til å føle at vi tilhører – er en del av noe større. Det å føle oss spesielle, trygge og samtidig – det å få inspirerasjon.

Verdikompasset

Endelig eller uendelig

Det finnes kun to typer ‘spill’: et endelig, eller et uendelige spill. Om du spiller med et endelig tankesett i det ‘uendelige spillet’, vil du miste tillit, mulighet for samarbeid og modig innovasjon uteblir. Uendelige tenkende ledere – er mye sterkere og konkurransedyktige i organisasjoner. De peker på fremtid som virkelig skaper endring.

Hvilken type spiller er du? Du har valget; et endelig- eller et uendelig spill? Les mer;