Velg riktig farge

En visuell profil består ikke bare av en logo. Å Velg riktig farge er ikke enkelt. Profillementer sammen med en fargepalett er også sterke identitetsbyggende elementer i en designmanual. Å bygge en merkevare handler forvalte bedriftens unike identitet, ved å bruke de grafiske verktøyene konsekvent – over tid.

Visuell identitet eller grafisk profil uttrykkes gjennom logo eller et symbol med farger, skrift og grafiske elementer.  Identitet av latin – idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid. Identitet i vid forstand brukes som et uttrykk for det som en person, organisasjon eller gruppe oppfatter seg selv som, eller av andre oppfattes som (relativt) konstant. Ordet betegner da hva en person føler tilhørighet til feks. bedriftsidentitet.

velg-riktige-farger

Farger og følelser

Rød: energisk, varme, kjærlig

Oransje: kreativ, sosial, vennlig, positiv

Gul: oppfinnsom, optimisme, glede

Grønn: vekst, ro, optimisme

Blå: rolig, pålitelig, behagelig, glede

Lilla: stemningsfull, spenning

Svart: troverdig og kraftig

Hvit: enkel, ren, fred

Rosa: morsom, avslappende

Brun: landlig, historisk, jevn

(Kilde: Cornell University

 

Les mer om farger på: pantone.com.