Identitet

Heraldiske elementer og symboler for Melhus kommune. Kommunevåpen, våpenskjold, og kommunalt segl.

Melhus kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 8. november 1979. ‘På rød bunn – i gull, en knestående bueskytter’.

Les mer om prosjektet og kommunevåpen og våpenskjold Melhus kommune her >

Det fantes flere varianter av kommunevåpenet, ulik kvalitet, varianter og farger. Det nye våpenet skulle tegnes så tett opp til originalen som mulig – både i form og uttrykk. Eksempel på før og etter Dynamis sitt redesign. 


I over 50 år – lå skissene av bueskytteren i skuffen til Norges fremste heraldiker, Hallvard Trætteberg. 

Orginalene er oppbevart ved Riksarkivet.
Hallvard Trætteberg sin signatur fra 1929 – slik man finner i den første våpenskissen av Einar Tambarskjelve i Riksarkivet. 
Kommunalt segl (ordførersegl) for Melhus kommune tegnet av Hallvard Trætteberg 10.07.1979.

Foto og illustrasjoner: Dynamis Design

Les mer om prosjektet her >
melhus.kommune.no >


Nysgjerrig på hvordan vi kan samarbeide?

Se alle prosjekter >