Heraldiske elementer og symboler for Melhus kommune. Kommunevåpen, våpenskjold, og kommunalt segl.

Dynamis fikk det ærefulle oppdraget med å redesigne kommunevåpenet til Melhus. Tenk at i over 50 år – lå skissene av bueskytteren i skuffen til Norges fremste heraldiker, Hallvard Trætteberg. Melhus kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 8. november 1979. ‘På rød bunn – i gull, en knestående bueskytter’.

 1. Vi rentegnet også Hallvard Trætteberg sin signatur fra 1929 – slik man finner i den første våpenskissen av Einar Tambarskjelve i Riksarkivet
Trætteberg-Signatur-

Norges fremste fagmann i heraldikk

Våpenet er tegnet av Norges fremste fagmann i heraldikk, heraldiker Hallvard Trætteberg (1898-1987), Løten. Kjent som skaperen av moderne offentlig heraldikk i Norge. Han hadde bla. en sentral rolle i fastsettingen av flere offentlige våpen. Fra slutten av 1930-årene til etter 1980 var han heraldisk konsulent for Utenriksdepartementet. Trættebrg er særlig kjent for sin nye utforming av riksvåpenet i 1939 og fremover.

Fra ca. 1930 gjennomførte han en fornyelse av offentlige våpen med en avgjørende vekt på bruk av flater og figurer i silhuett eller omriss, samtidig med en sterk forenkling av våpenfigurene og god utfylling av skjoldflaten. Han var også medlem av pregutvalg for Norges Banks mynter. Hallvard Trætteberg ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og var ridder av den svenske Vasaorden.

Lå gjemt i en skuff i 50 år

Figuren ble opprinnelig tegnet av Trætteberg for Sør-Trøndelag i 1929, men fylket tok den ikke i bruk. Slik havnet skissen i en skuff på Riksarkivet i over 50 år. I 1979 var Melhus på jakt etter et kommunevåpen, og ble skissen tatt frem igjen til stor glede for alle i Melhus kommune.

Våpenet er inspirert av Einar Tambarskjelve fra Melhus som pryder kommunevåpenet, berømt som høvding og bueskytter ved Olav Tryggvasons side. Alle elementer, kommunevåpen og heraldiske symboler ble rentegnet i 2014 av Tormod Leithe, Dynamis Design. De heraldiske våpen for Melhus kommune, kommunevåpen, kommuneflagg og kommunalt segl (ordførerseglet). Orginalene er oppbevart ved Riksarkivet.

Orginalene er oppbevart ved Riksarkivet.
 1. Hallvard Trætteberg (som ung) den første våpenskisse av Einar Tambarskjelve var ment for Sør-Trøndelag, tegnet i 1929. 
 2. Skisser av det Kommunale segl for Melhus kommune tegnet av Hallvard Trætteberg 10.07.1979.
 3. Melhus kommuneflagg tegnet av Hallvard Trætteberg 10.07.1979.
Melhus-kommune-Våpenskjold-Trætteberg-orginal

Våpenskjold

Et heraldisk våpen består først og fremst av et skjold hvor det inngår en våpenfigur eller skjoldmerke. De middelalderske skjoldtyper ble utviklet for bruk i strid med sverd og lanse. Våpenskjoldet for Melhus har buet bunnform. Retningslinjer for bruk av symbol, identitet og gjenkjennelseseffekt ligger først og fremst i skjoldet (logoen).

Melhus kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 8. november 1979. ‘På rød bunn – i gull, en knestående bueskytter’.

Reglene for «heraldiske farvelover» av Hallvard Trætteberg i en avhandling fra 1938. Trætteberg formulerte reglene slik:

 • Våpenet skal ha to farger: sølv eller gull + rødt, blått, grønt eller svart.
 • Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.
 • Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.
 • Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiv og skyggelegging.
 • Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.
 • Motivet skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
 • Motivet skal fylle skjoldflaten godt.
 • Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.

Varianter

Skjoldet [ uten navn ] kommunevåpenet for Melhus.  Varianten brukes til skilt, trykksaker, postale trykksaker, illustrasjoner, stempel ol. Denne har friere bruk.

Skjoldet og navn [ med navn ] Melhus kommune. Denne varianten brukes til der selskapsnavnet skal vises som postale trykksaker, visittkort, brevark, stempel ol. Generelle regler for riktig logobruk gjelder for bruken av begge logotyper.

Kommunalt-segl-Melhus

Kommunalt segl

Kommunalt segl (ordførersegl) for Melhus kommune tegnet av Hallvard Trætteberg 10.07.1979.

Grafiske-elementet-Veiviseren

Veiviser

Det grafiske elementet “Veiviseren” benyttes som dekor og støtte element tegnet av Hallvard Trætteberg 10.07.1979.

Alle elementer, kommunevåpen og heraldiske symboler ble rentegnet i 2014 av Tormod Leithe, Dynamis Design.