Identitet

Unik identitet – Hvis du ikke forteller de andre hvem du er, vil snart alle andre gjøre det.

Hjelp, vi trenger en identitetsprosess!

Vi hjelper deg til – sammen å finne (å se / vite hvem man er) – eller oppdage ditt unike dna, fingeravtrykk eller signatur. Når vi har funnet dna‘et eller identiteten viser det seg alltid at det er verdier som er selve kjernen. 

Mange sier; God reklame skaper resultater. Forvirringen er total; Innsikt og analyse, merkevare og kommunikasjonsstrategi, konsept- og ideutvikling, redaksjonelle tjenester og innholdsproduksjon, omgivelsesdesign, massekommunikasjon, interaksjonsdesign og digitale konsepter eller digital markedsføring… Puh!

Unik identitet – eller visuell identitet til en bedrift eller organisasjon handler IKKE om viktigheten av å skille seg ut i markedet – eller å skape et image utifra en trend eller en markedsanalyse. Identitetstyrt ledelse – starter først og fremst om å vite hvem man er.

Mange mener også å ha oppskriften på hvordan man skal begeistre sine kunder – eller hvordan en bedrift eller organisasjon må skille seg ut i markedet. Vi har erfart at fokus på verdien, ‘hvorfor’ – eller identitetsbasert kommunikasjon alltid vinner til slutt. Vi kaller det unik identitet.

Vi syns denne filmen er fin;

Hvordan du oppfattes

Målet er sammen å finne – eller oppdage det unike dna‘et, fingeravtrykket eller signaturen. Når vi har funnet dna‘et eller identiteten viser det seg alltid at det er verdier som er selve kjernen. Dette blir fundamentet og basisen som vi bruker for å utvikle en visuell profil, logo og profilprogram.

Image with visual parallax effect

Unik

Unik identitet, ditt fingeravtrykk, navn, ditt dna og signatur er helt unikt. Vi prøver å hjelpe bedrifter til selv å oppdage dette – sin unike identitet. Visuell identitet eller grafisk profil hjelper deg til det – det uttrykkes gjennom logo, symbol, farger skrift og grafiske elementer, MEN å se og kjenne selve identiteten – starter med å vite hvem man er.

Hvem du er

Identitet av latin – idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid. Identitet i vid forstand brukes som et uttrykk for det som en person, organisasjon eller gruppe oppfatter seg selv som, eller av andre oppfattes som (relativt) konstant. Ordet betegner da hva en person føler tilhørighet til feks. bedriftsidentitet.

Verdi

«Det er lengselen som driver deg.» synger Jahn Teigen i sangen ‘MIL ETTER MIL’. Uansett motiv, drivkraft eller lengsel. Dine fingeravtrykk, navn, dna og signatur er helt unikt. Det handler om mennesker – alltid.

En høyere hensikt

Alle mennesker er genuint unike og kan ikke kopieres. Du og dine ansatte er din unike identitet – en høyere hensikt enn økonomisk profitt. Du og dine ansatte er unik – det‘speiler’ ditt produkt eller din merkevare.

Companies, like people, should never change who they are so others will like them; they should find those who like them for who they are. – Simon Sinek.

Image with visual parallax effect

Identitetskompass

Vi tror at vi finner vår identitet i kryssningsfeltet mellom ulike dimensjoner av virkeligheten.

Vi bruker denne modellen under sammen med våre kunder. Kall den gjerne et ‘identitetskompass’. Identitet starter med å vite hvem du er – men bedriftens historie og hvem du har vært er en viktig del av ditt DNA.

Identitetsstyrt ledelse

Tenk deg din merkevare og din bedrift ledes etter etter DNA‘et i identiteten din – ‘Identitetsstyrt ledelse’. I kjernen av ditt DNA, finner vi alltid en to tre kjerneverier. La verdiene være fundamentet som du bygger all kommunikasjon utifra.

Hva ‘tror du på’? Hva er ditt DNA – og din forankring? Vi hjelper deg å finne din unike identitet som du kan styre utifra. Se modellen under.

Identiteten din er der, den må bare oppdages.

1. Fremtid

Potensiell virkelighet

FREMTID
VISJON
DET DU HAR POTENSIALE TIL Å BLI

2. Fortid

Historisk virkelighet

FORTID, «DET VI HAR MED I SEKKEN»
SANNHETEN OM HVEM VI HAR VÆRT SÅ LANGT
OPPVEKST
ERFARINGER – EN DEL AV DIN PERSONLIGHET

3. Nåtid

Nåværende virkelighet

SANNTID, DET VI TENKER, GJØR OG SIER
VÅR LIVSKULTUR
SUMMEN AV VÅRE HANDLINGER

4. Virkelighetsoppfatning

Opplevd / bilde av virkeligheten
(DELES INN I TRE DELER)

1. DIN ORIGINAL – ‘DESIGNERS’ IMAGE
2. ANDRES BILDE / OPPFATNING
3. SELVBILDE

Resultat

VERDI

Identiteten finner du i kryssningsfeltet mellom de ulike dimensjonene av virkeligheten. I kjernen av ditt DNA, finner vi alltid en to tre kjerneverier. La verdiene være fundamentet som du bygger all kommunikasjon utifra.

Verdier

SANNE PRINSIPPER

Helt til slutt; Den fleksible – og stadig voksende ringen – som vi aldri må gå utenfor er våre sanne prinsipper / verdier. Prinsipper like sikre som tyngdekraften. VÅRT styrinspraksis: Strategi, Struktur, Kultur og Drift

© Identity Leadership™ Generator Group / Dynamis Design