Spredningsmodellen

Hvor godt kjenner du markedet? Hvordan vil markedet motta ditt budskap eller produkt?

Hvordan vil konkurrentene dine utvikle seg? Kjenner du markedet godt nok?

I denne spredningsmodellen fra 1962 (Diffusion of innovations), forsøkte Everett Rogers å vise hvordan en nyhet når ut til markedet, hvor raskt det enkelte individ aksepterer (adopterer) innovasjonen.

Man deler en befolkningsgruppe (de du kommuniserer til) inn i fem adopsjonskategorier:

  1. Innovatørene (innovators)
  2. Tidligere brukere (early adopters)
  3. Tidlig majoritet (early majority)
  4. Sen majoritet (late majority)
  5. Etternølere (laggards)

Innovatører

(Innovators)

2,5 %
De bare elsker å skape / prøve ut nye idéer og produkter. De er tiltrukket av det nye. Gruppen som leder an i endringer. Avgjørende å nå i kommunikasjon og introduksjonen av en innovasjon. De sover gjerne utenfor en butikk natta før lansering, så ja – de ofrer seg.

Handler ikke på salg. Kjøper kun merkene de ‘tror på’. Ikke veldig opptatt av å vise det frem.

Tidlig brukere

(Early Adopters)

13,5 %
De er villige til å prøve ut helt nye ting, men kontrollert. De er ofte respekterte i sin krets og sitt nærmiljø. Gruppen mennesker er åpne for nye ideer og produkter, men sjekker alltid med en innovatør først.

Vet at kvalitet koster. Merke er viktig (men ikke for enhver pris). Stas å vise frem det nye man har kjøpt.

NB: Man vil tenke at ‘de mange’ influensere eller påvirkere er i denne gruppen, men de tjener seg rike av å reklamere for mange produktene de deler – ikke av eget ønskemen fordi de får betalt for det. Derfor svekkes ofte tilliten til produktet de formidler.

Tidlig majoritet

(Early majority)

34 %
Tenksomme og forsiktige. Aksepterer endringer raskere enn gjennomsnittet. Sjekker ut og gjør nøye overveielser før de prøver det nye produktet.

Elsker alt som er på salg. Har alle rabattkortene. Mester i å prute.

Sen Majoritet

(Late Majority)

34 %
Skeptisk holdning til alt nytt. Prøver ut nye ideer eller produkter, kun når tidlig majoritetene allerede har tatt de i bruk – og handler ikke før nyheten er alminnelig akseptert og gjennomprøvd.

Billig er smartest. Klager alltid på en vare om noe er feil.

Etternølere

(Laggards)

16 %
Kritisk til alt nytt. Alt var bedre før. De vil ikke akseptere en ny tanke eller idé før det allerede har blitt tradisjon.

Grådig. Kjøper kun når man må.

Tre typer mennesker

Videre beskriver Everett Rogers; Det er tre typer mennesker i denne verden:

1. De som spiller spillet

Innovatører – De som spiller spillet

Tidlige brukere – De som spiller spillet

2. De som ser på spillet

Tidlig majoritet – De som ser på spillet

Sen majoritet – De som ser på spillet

3. De som ikke aner at spillet spilles

Etternælerne – De som ikke aner at spillet spilles

Nesten ALLE BEDRIFTER stresser om ROI og hvordan ta MARKEDSANDELER.

SÅ, kommuniserer nesten ALL type reklame til majoriteten.
BIG PROBLEM: – Som regel er budskapet ‘glemt neste dag’ (ingen varighet).

Skal du virkelig lykkes med en endring / kommunikasjon / forandre noe:

Kommuniser KUN til tidligere brukere!

Det er tidligere brukere som inspirerer tidlig majoritet osv.

ELLER BAKVENDTLAND:

Etternølere, vurderer Sen majoritet – som igjen vurderer Tidlig majoritet som igjen ser til Tidligere brukere som igjen inspireres av Innovatørene.

En Sen majoritet vil aldri stole på en Innovatør.

Hvordan kommunisere?

Innovatørene lytter.

Noen type mennesker er bare mer åpne for å ta i bruk nye ting enn andre; innovatørene. Ser vi på trender eller moter – er noen raskt ute med det siste, mens andre er mer skeptisk og forsiktige – etternølere kan vente i måneder og ligger ofte årevis etter. 

Vippepunktet (The tipping point) eller også ‘Kløften’ (The Chasm) beskriver vippepunktet før et produkt blir akseptert av massemarkedet (majoriteten). De to gruppene samlet er på ca. 70%.

Everett Rogers har helt rett i sin modell – hvor han viser hvordan en nyvinning (innovasjon) typisk kan spre seg videre. Men hva skal vi fortelle, og til hvem – og til hvilke segmenter bør vi konsentrere vår kommunikasjon til?

Gode ideer spres – sammen

For at vår verden skal endre seg til det bedre, må gode ideer spres. Markedskreftene og markedslederne har da ofte lange lister – fulle av vanskelige ord; markedsinntrengning, nisjestrategi, markedsutfordrerstrategi, konkurransevirkemidler, målhierarki, markedsutvikling, konkurransefortrinn, konkurransestrategier eller vekststrategier.

Mange gründere mister motet når man tenker på markedsføring, men det er ikke så vanskelig. For at en idé skal spres, må den lett forstås av alle. Når det er lett å forstå, blir det handlingsbart.

Finn deg en innovatør som er villig til å lytte.

Gode ideer må deles. Det er første steg. Start der. Finn deg en innovatør som er villig til å lytte. De er ikke så mange, men du vet garantert om en. I en gruppe på 100 mennesker – finner vi alltid (2,5%) to-tre innovatører.😀)

Når du skal da skal presentere produktet eller din idé for din innovatør-venn; må du først motivere, så inspirere. Snakk gjerne også med flere. Få hjelp. Noter – skriv ned responsen og tilbakemeldingene du får. La andre ‘bli en del av’ din bevegelse eller sak. For å ‘bygge din visjonen eller sak’ – du ha hjelp fra andre som tror på det samme som deg. Du klarer aldri å gjøre det alene.

Snakk med de som vil lytte

En god idé tiltrekker seg raskt støttespillere, men blir fort frastøtt av skeptikerne. Målet er å snakke med de som tiltrekkes av budskapet, ikke prøv å overbevise eller ‘selge’ ideene til skeptikerne. Når vi prøver å overbevise om at vi har rett, blir ofte motstandere enda mer sikker i sin sak. Den beste måten å få trekkraft for våre idéer er å fokusere på de som tror det vi tror. Vil du skape ‘bevegelse’ må stå for noe, så å invitere folk med – av egen fri vilje.

Altså, det er til innovatørene og de tidligere brukere ‘vi ønsker å fokusere’ energien vår. Det er de som er ivrige etter å være en del av noe – de vil vise hvem de er – og hva de tror på.

Flertallet er uansett mer skeptiske og mindre villige til å ta imot ideer før noen andre har prøvd det først. Fokuser på venstre side av klokkekurven for støtte.

Ja, vi trenger flertallet på vår side hvis vi ønsker å forandre verden. Husk; det innovatører og tidlige brukere (adoptere) som skal inspirere majoriteten og etternølere.

Idéer alene forandrer ikke verden til det bedre, men idéer som inspirerer til handling gjør det.

Husk; det innovatører og tidlige brukere (adoptere) som skal inspirere majoriteten og etternølere.

Leadership lessons from dancing guy

If you’ve learned a lot about leadership and making a movement, then let’s watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes, and dissect some lessons:

A leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he’s doing is so simple, it’s almost instructional. This is key. You must be easy to follow!

Now comes the first follower with a crucial role: he publicly shows everyone how to follow. Notice the leader embraces him as an equal, so it’s not about the leader anymore – it’s about them, plural. Notice he’s calling to his friends to join in. It takes guts to be a first follower! You stand out and brave ridicule, yourself. Being a first follower is an under-appreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that makes the fire.

The 2nd follower is a turning point: it’s proof the first has done well. Now it’s not a lone nut, and it’s not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news.

A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers – not the leader.

Now here come 2 more, then 3 more. Now we’ve got momentum. This is the tipping point! Now we’ve got a movement!

As more people jump in, it’s no longer risky. If they were on the fence before, there’s no reason not to join now. They won’t be ridiculed, they won’t stand out, and they will be part of the in-crowd, if they hurry. Over the next minute you’ll see the rest who prefer to be part of the crowd, because eventually they’d be ridiculed for not joining.

And ladies and gentlemen that is how a movement is made! Let’s recap what we learned:

If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you.

Be public. Be easy to follow! But the biggest lesson here – did you catch it?

Leadership is over-glorified. Yes it started with the shirtless guy, and he’ll get all the credit, but you saw what really happened:

It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There is no movement without the first follower.

We’re told we all need to be leaders, but that would be really ineffective.

The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow.

When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.

The Original YouTube Video. – Derek Sivers

© Dynamis – Tormod Leithe