Når det blåser, bygger noen vindskjerm, mens andre bygger vindmøller!

Når det er ‘krisetider‘ går du i overlevelsesmodus eller i kreativitet og nyskapningsmodus (gjenoppfinnelse / innovation).

Survival Mode or Reinvention Mode?

These Are Not Unprecedented Times!

We believe in magical opportunities – an optimistic view of the situation we are all in. Let’s reinvent!

These Are Not Unprecedented Times

Simon shared some inspiring thoughts on our last company Huddle. Luckily we recorded it because we wanted to share it with anyone else who might need an optimistic view of the situation we are all in. Hope it inspires you as much as it did us.

Publisert av Simon Sinek Fredag 27. mars 2020