Når det blåser, bygger noen vindskjerm, mens andre bygger vindmøller!

Når det er ‘krisetider‘ går du i overlevelsesmodus eller i kreativitet og nyskapningsmodus (gjenoppfinnelse / innovation).

Survival Mode or Reinvention Mode?

These Are Not Unprecedented Times!

We believe in magical opportunities – an optimistic view of the situation we are all in. Let’s reinvent!