Identitet

Visuell identitet, ny logo og nettsider for Fredly Folkehøgskole, Trøndelag.

Case

Skolen skulle fornye sine nettsider. I den forbindelse så så vi sammen på den visuelle identiteten. Selve skriften navnet Fredly Folkehøgskole var en liten utfordring i forhold til både stil og bruk. Fra før hadde Dynamis designet Fredly Folkehøgskole sin logo / symbol (lansert juni 2003).

Løsning

Da det ble ryddet i et lager fant man et gammelt skilt: Fredly ungdomsskole. Perfekt! Dette ble rentegnet – forankret i historien. Logoen / symbolet er det samme.

Fredly ungdomsskole ble stiftet i Trondheim i 1899, og flyttet fra Leira gods til nye lokaler på Nidarvoll i 1902. Skolen flyttet videre til Børsa i 1968. Fredly Folkehøgskole ble organisert som stiftelse i 1994.

Året som forandrer – inspirere mennesker som vil utgjøre en forskjell i verden.

Webdesign

Nye nettsider fredly.fhs.no


Nysgjerrig på hvordan vi kan samarbeide?

Se alle prosjekter >