Hvordan kommunisere? 

Noen type mennesker er bare mer åpne for å ta i bruk nye ting enn andre; innovatørene. Ser vi på trender eller moter – er noen raskt ute med det siste, mens andre er mer skeptisk og forsiktige – etternølere kan vente i måneder og ligger ofte årevis etter.  

Vippepunktet (The tipping point) eller også ‘Kløften’ (The Chasm) beskriver vippepunktet før et produkt blir akseptert av massemarkedet (majoriteten). De to gruppene samlet er på ca. 70%.

Everett Rogers har helt rett i sin modell – hvor han viser hvordan en nyvinning (innovasjon) typisk kan spre seg videre. Men hva skal vi fortelle, og til hvem – og til hvilke segmenter bør vi konsentrere vår kommunikasjon til? 

Gode ideer spres – sammen

For at vår verden skal endre seg til det bedre, må gode ideer spres. Markedskreftene og markedslederne har da ofte lange lister – fulle av vanskelige ord; markedsinntrengning, nisjestrategi, markedsutfordrerstrategi, konkurransevirkemidler, målhierarki, markedsutvikling, konkurransefortrinn, konkurransestrategier eller vekststrategier.

Mange gründere mister motet når man tenker på markedsføring, men det er ikke så vanskelig. For at en idé skal spres, må den lett forstås av alle. Når det er lett å forstå, blir det handlingsbart. 

Finn deg en innovatør som er villig til å lytte.

Gode ideer må deles. Det er første steg. Start der. Finn deg en innovatør som er villig til å lytte. De er ikke så mange, men du vet garantert om en. I en gruppe på 100 mennesker – finner vi alltid (2,5%) to-tre innovatører.😀) 

Når du skal da skal presentere produktet eller din idé for din innovatør-venn; må du først motivere, så inspirere. Snakk gjerne også med flere. Få hjelp. Noter – skriv ned responsen og tilbakemeldingene du får. La andre ‘bli en del av’ din bevegelse eller sak. For å ‘bygge din visjonen eller sak’ –  du ha hjelp fra andre som tror på det samme som deg. Du klarer aldri å gjøre det alene.

Snakk med de som vil lytte

En god idé tiltrekker seg raskt støttespillere, men blir fort frastøtt av skeptikerne. Målet er å snakke med de som tiltrekkes av budskapet, ikke prøv å overbevise eller ‘selge’ ideene til skeptikerne. Når vi prøver å overbevise om at vi har rett, blir ofte motstandere enda mer sikker i sin sak. Den beste måten å få trekkraft for våre idéer er å fokusere på de som tror det vi tror. Vil du skape ‘bevegelse’ må stå for noe, så å invitere folk med – av egen fri vilje.

Altså, det er til innovatørene og de tidligere brukere ‘vi ønsker å fokusere’ energien vår. Det er de som er ivrige etter å være en del av noe – de vil vise hvem de er – og hva de tror på.

Flertallet er uansett mer skeptiske og mindre villige til å ta imot ideer før noen andre har prøvd det først. Fokuser på venstre side av klokkekurven for støtte. 

Ja, vi trenger flertallet på vår side hvis vi ønsker å forandre verden. Husk; det innovatører og tidlige brukere (adoptere) som skal inspirere majoriteten og etternølere.

Idéer alene forandrer ikke verden til det bedre, men idéer som inspirerer til handling gjør det.

Husk; det innovatører og tidlige brukere (adoptere) som skal inspirere majoriteten og etternølere.

Leadership lessons from dancing guy

If you’ve learned a lot about leadership and making a movement, then let’s watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes, and dissect some lessons:

A leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he’s doing is so simple, it’s almost instructional. This is key. You must be easy to follow!

Now comes the first follower with a crucial role: he publicly shows everyone how to follow. Notice the leader embraces him as an equal, so it’s not about the leader anymore – it’s about them, plural. Notice he’s calling to his friends to join in. It takes guts to be a first follower! You stand out and brave ridicule, yourself. Being a first follower is an under-appreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that makes the fire.

The 2nd follower is a turning point: it’s proof the first has done well. Now it’s not a lone nut, and it’s not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news.

A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers – not the leader.

Now here come 2 more, then 3 more. Now we’ve got momentum. This is the tipping point! Now we’ve got a movement!

As more people jump in, it’s no longer risky. If they were on the fence before, there’s no reason not to join now. They won’t be ridiculed, they won’t stand out, and they will be part of the in-crowd, if they hurry. Over the next minute you’ll see the rest who prefer to be part of the crowd, because eventually they’d be ridiculed for not joining.

And ladies and gentlemen that is how a movement is made! Let’s recap what we learned:

If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you.

Be public. Be easy to follow! But the biggest lesson here – did you catch it?

Leadership is over-glorified. Yes it started with the shirtless guy, and he’ll get all the credit, but you saw what really happened:

It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There is no movement without the first follower.

We’re told we all need to be leaders, but that would be really ineffective.

The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow.

When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.

The Original YouTube Video. – Derek Sivers

© Dynamis – Tormod Leithe

Nysgjerrig for hvordan vi kan samarbeide?