Identitetskompass

Vi tror at vi finner vår identitet i krysningsfeltet mellom ulike dimensjoner av virkeligheten.

Vi bruker Identitetskompass™ (modellen under) – sammen med våre kunder. Identitet starter med å vite hvem du er, hvor du skal og viktigheten av å kjenne bedriftens historie – ditt DNA. Et Identitetskompass™ er en enkel model som hjelper oss å finne DNA-et – eller den unike identiteten. Identiteten finner vi i skjæringspunktet mellom de ulike dimensjonene; Fremtid, Fortid, Nåtid og Virkelighetsoppfatning. I sentrum av ditt DNA, finner vi alltid en, to, tre kjerneverdier. La alltid disse verdiene være selve fundamentet som du bygger kommunikasjon ut ifra.

Bli din egen drømmesjef

Hva ‘tror du på’? Hva er ditt DNA – og din forankring? Med Identitets Kompass™ modellen hjelper vi deg å finne din unike identitet som du kan styre utifra [se modellen under].

Identitetsstyrt ledelse

Du inspirerer dine ansatte. Tenk deg din merkevare og din bedrift ledes etter DNA-et i identiteten din – ‘Identitetsstyrt ledelse’. I sentrum av ditt DNA, finner vi alltid en, to, tre kjerneverdier. La verdiene være fundamentet som du bygger all kommunikasjon utifra.

Les også mer om Hvordan du oppfattes >

1. Fremtid

Potensiell virkelighet

FREMTID
VISJON
DET DU HAR POTENSIALE TIL Å BLI

2. Fortid

Historisk virkelighet

FORTID, «DET VI HAR MED I SEKKEN»
SANNHETEN OM HVEM VI HAR VÆRT SÅ LANGT
OPPVEKST
ERFARINGER – EN DEL AV DIN PERSONLIGHET

3. Nåtid

Nåværende virkelighet

SANNTID, DET VI TENKER, GJØR OG SIER
VÅR LIVSKULTUR
SUMMEN AV VÅRE HANDLINGER

4. Virkelighetsoppfatning

Opplevd / bilde av virkeligheten
(DELES INN I TRE DELER)

1. DIN ORIGINAL – ‘DESIGNERS’ IMAGE
2. ANDRES BILDE / OPPFATNING
3. SELVBILDE

Resultat

DNA

Helt til slutt; vi skal klemme frem litt juice!

Identiteten finner du i skjæringspunktet mellom de ulike dimensjonene av virkeligheten. La oss så klemme frem litt juice (de ulike dimensjonene; Fremtid, Fortid, Nåtid og Virkelighetsoppfatning) – og i essensen av DNA-et, finner vi alltid to eller tre kjerneverdier. La alltid disse verdiene være selve fundamentet som du bygger all din kommunikasjon utifra.

Verdier

SANNE PRINSIPPER

Den fleksible – og stadig voksende ringen – som vi aldri må gå utenfor, er våre sanne prinsipper / verdier. Prinsipper like sikre som tyngdekraften. Styringspraksis: Strategi, Struktur, Kultur og Drift

©™ Identity Leadership / Identitetsstyrt ledelse – Generator Group / Dynamis Design