Identitetskompass

Vi tror at vi finner vår identitet i kryssningsfeltet mellom ulike dimensjoner av virkeligheten.

Et Identitetskompass™ er en enkel model som hjelper oss å finne DNA‘et – eller den unike identiteten. Identiteten finner vi i skjæringspunktet mellom de ulike dimensjonene; Fremtid, Fortid, Nåtid og Virkelighetsoppfatning. I sentrum av ditt DNA‘et, finner vi alltid en to tre kjerneverdier. La alltid disse verdiene være selve fundamentet som du bygger kommunikasjon utifra

Vi bruker Identitetskompass™ modellen under sammen med våre kunder. Identitet starter med å vite hvem du er, hvor du skal og viktigheten av kjenne bedriftens historie – ditt DNA.

Bli din egen drømmesjef

Hva ‘tror du på’? Hva er ditt DNA – og din forankring? Med Identitets Kompass™ modellen hjelper vi deg å finne din unike identitet som du kan styre utifra [se modellen under].

Identitetsstyrt ledelse

Du inspirerer dine ansatte. Tenk deg din merkevare og din bedrift ledes etter etter DNA‘et i identiteten din – ‘Identitetsstyrt ledelse’. I sentrum av ditt DNA, finner vi alltid en to tre kjerneverier. La verdiene være fundamentet som du bygger all kommunikasjon utifra.

Les også mer om Hvordan du oppfattes >

1. Fremtid

Potensiell virkelighet

FREMTID
VISJON
DET DU HAR POTENSIALE TIL Å BLI

2. Fortid

Historisk virkelighet

FORTID, «DET VI HAR MED I SEKKEN»
SANNHETEN OM HVEM VI HAR VÆRT SÅ LANGT
OPPVEKST
ERFARINGER – EN DEL AV DIN PERSONLIGHET

3. Nåtid

Nåværende virkelighet

SANNTID, DET VI TENKER, GJØR OG SIER
VÅR LIVSKULTUR
SUMMEN AV VÅRE HANDLINGER

4. Virkelighetsoppfatning

Opplevd / bilde av virkeligheten
(DELES INN I TRE DELER)

1. DIN ORIGINAL – ‘DESIGNERS’ IMAGE
2. ANDRES BILDE / OPPFATNING
3. SELVBILDE

Resultat

DNA

Helt til slutt; vi skal klemme frem litt juice!

Identiteten finner du i skjæringspunktet mellom de ulike dimensjonene av virkeligheten. La oss så klemme frem litt juice(de ulike dimensjonene; Fremtid, Fortid, Nåtid og Virkelighetsoppfatning) – og essensen av DNA‘et, finner vi alltid to eller tre kjerneverdier. La alltid disse verdiene være selve fundamentet som du bygger all din kommunikasjon utifra.

Verdier

SANNE PRINSIPPER

Den fleksible – og stadig voksende ringen – som vi aldri må gå utenfor er våre sanne prinsipper / verdier. Prinsipper like sikre som tyngdekraften. VÅRT styrinspraksis: Strategi, Struktur, Kultur og Drift

©™ Identity Leadership / Identitetsstyrt ledelse – Generator Group / Dynamis Design