Ønsker du å være en del av en gruppe, arbeidsplass eller organisasjon – hvor du føler deg trygg, dyktig og oppfylt, hver dag?

Circle of Safety – Den trygge sirkelen

Hvordan finne glede og lykke? Teamet fra ‘The Joy of Working’ i Nederland har laget en visuell serie som beskriver og viser kjemikaliene fra boken til Simon Sinek ‘Leaders Eat Last’: Endorfiner, dopamin, serotonin, oxytocin (EDSO) og kortisol.

Hva er det som gir oss lykke? Hva med vår helse? Angivelig er det disse fire ingrediensene som gir oss lykke (EDSO). Simon Sinek, beskriver hvordan disse fire kjemikaliene berører næringslivet, organisasjoner og ledelse.

Hvordan finne glede og lykke?

I næringslivet, kan ‘flinke mennesker’ i et ‘dårlig miljø’ gjør feil valg fordi de er instinktivt valgte å beskytte seg. På samme måte kan ‘dårlige mennesker’ gjør ‘gode ting’ i et godt miljø. Den avgjørende forskjellen er «godt miljø» eller «dårlig miljø» – og hvilken type miljø skapes – avhenger av lederen, eller ledere.

Så hvordan skal ledere, skape et godt miljø, og hvordan skal vi få folk til å jobbe sammen? Sinek sier det handler om å skape et miljø hvor våre to «egoistiske» kjemikalier – endorfiner og dopamin – er inaktive, og våre to «uselvisk» kjemikalier – serotonin og oxytocin – er i ‘full gear’.

When we are in an environment where we feel safe with the people around us, we naturally protect them and look out for their interests. Our leaders protect us and we protect our leaders. We hope to make our leaders proud, showing them that their sacrifice to protect us and help us grow has been worth it. We are more capable of overcoming the constant dangers from the outside and creating a Circle of Safety on the inside.

Biologi & sunt lederskap

Endorfiner

Endorfiner blokkerer smerte og gjøre oss i stand til å ‘ikke gi oss’ før målet er nådd.

Dopamin

Dopamin, slik at vi kan fokusere på et sluttresultat – som produserer lykke og spenningen når det er nådd.

Serotonin

Stolthet. Offentlig anerkjennelse. Det gjør at vi føler oss verdifull. Når man føler seg verdsatt. Ikke via en e-post, det må være et ekte menneske. Serotonin øker lojaliteten mellom lærer og elev, mellom foreldre og barn. Følelsen av stor takknemlighet – når folk virkelig tror på oss. Da er serotonin som bruser i blodet.

Vi er ikke tiltrukket av egoistiske ledere, men de ledere som virkelig setter pris på og erkjenner det arbeidet som du og eller andre gjør – elsker vi.

Oxytocin

Oxytocin er kjærlighet, vennskap, håp og glede. Det er lykken vi får når vi selv er i stand til å utføre en gavmild handling – helt uten forventning om å motta noe i tilbake. Oxytocin produseres også ved menneskelig kontakt; det er faktisk grunnen til at vi håndhilser og klapper hverandre på ryggen. Personer med mer oxytocin er mye bedre problemløsere, er ofte sunnere og lever lenger.

Kortisol

Og så er det kortisol – vårt varslingssystem. Kortisol aktiveres av stress, og er designet for å holde oss i live når fare truer. Det er den første fasen av fight or flight. Det gjør at pulsen stiger, den pumper glukose inn i musklene, øker sansene dine for å «finne faren» som truer.

Glede og lykke?

When you care for the people around you, the people around you will care for you. – Simon Sinek

Problemet er – når kroppen produserer for mye kortisol, gir det stressrelaterte plager. Kortisol i kroppen over lengre tid hemmer immunforsvaret ved å redusere immunologiske responser. I tillegg hemmes produksjonen av benvev og bindevevsdannelse. Utskillelsen av kalsium gjennom nyrene økes, og kortisol har faktisk en nedbrytende (katabolsk) effekt på skjelettmuskulaturen. Andre symptomer er: Hurtig sliten og stresset, vektøkning, muskeltap, redusert sexlyst, insulin resistens, økt appetitt og sukkerhunger, redusert søvnkvalitet, utbrent, hukommelsessvikt og redusert immunforsvar samtidig som kroppens inflammasjonsnivå forsterkes.