Hjelp – vi trenger en fin logo!

Trenger du hjelp til å tegne en ny logo? Send oss en uforpliktende forespørsel.

Fine logoer? Hvordan bør den se ut – og hvorfor?

En logo er bedriften eller merkevaren sitt kjennemerke eller symbol. Ordet «logo» kommer av gresk, «det skrevne ord». Hva er en god logo? Hvordan skal den se ut? Vi i Dynamis har troen på at en logo alltid må være forankret i selve bedriftens identitet. Les mer om unik identitet her.

«En merkevare er ikke logoen, men innsatsen til å bli det.»

250 logoer hver eneste dag

En undersøkelse viser at man i snitt ser 250 logoer hver eneste dag. Vi klarer neppe å huske alle disse, men hvordan har det seg at vi husker noen loger bedre enn andre – gjerne da en logo vi har sett for første gang? Vel, vi tror dette har med sanseinntrykk og følelser å gjøre. Studier gjennom flere tiår har vist at vi har lettere for å huske meningsfylte og gjenkjennelige ord og bilder fordi korttidshukommelsen benytter seg av repetisjon for å holde på erindringen. Visualisering vil hjelpe å huske bedre. Et merke, farge eller et symbol vil da hjelpe å kjenne igjen eller huske enkelte loger bedre enn andre.

Konkurransen om oppmerksomheten er hard! Selv små barn som ennå ikke kan lese et logonavn – eller er i stand til å beskrive hva et selskap selger bare ved å se på logoen. Har foreldrene en Volvo feks, kan et barn som ikke kan lese, peke på logoen bak på familiebilen og si; «Volvo».

Å «skape» en merkevare eller en visuell identitet er mer enn bare å sette opp et navn med en fin font i en tilfeldig farge. En logo er det da faktisk det første inntrykket man får av et selskap eller merkevare. Den påvirker kundens merkevare persepsjon [forestilling, fornemmelse eller sanseinntrykk fremkalt av noe i eller utenfor oss selv], kjøpe beslutninger og da den generelle holdningen. Så; hva er – og hvordan lager man en fin logo?

Forankring

En fin logo skal ikke bare skille en merkevare fra konkurrentene. Sammen med verdi, må den være forankret i bedriftens unike identitet. Dette er noe mange merker sliter med. For å komme frem til en logo – må man jobbe sammen i en identitetsprosess. Målet er – sammen finne, eller oppdage det unike dna‘et, fingeravtrykket eller signaturen. Når man har funnet dna‘et eller identiteten, ser vi alltid – at dette handler om verdi. Dette summeres i sannheter som ‘løftes’ opp. Dette blir basis, eller da fundamentet som man videre bygger all kommunikasjon utifra.

Først når vi sammen har ‘funnet’ dna‘et eller identiteten, kan vi bygge en visuell identitet, eller grafisk profil. Dette uttrykkes da gjennom et symbol, logo, symbol, farger, skrift og grafiske elementer.

Mange kunder blir ofte forundret underveis i en slik prosess. Brikkene faller liksom på plass. Som vi sier; «Magien skjer ofte når bedriftene selv oppdager sin unike identitet. Den har jo vært der hele tiden.»

Logoens personlighet

Over tid – blir logoen ‘et bilde’. Skal logoen nå et bestemt publikum, må man ha dette i tankene når den utformes. Nike, Apple, Coca-Cola eller Audi er alle ikoniske logoer, men det tar tid for disse å ‘vinne gjennkjennelighet’. En logo vil ikke bli ikonisk over natta – det avhenger av produktets ‘suksess’.

Logoen vil over tid få en slags personlighet. Farger kan fange oppmerksomheten, men den kan også virke forstyrrende. Wassily Kandinsky (1886 – 1944), abstrakte kunstens far, var også en dyktig musiker, og assosierte musikk med kunst og farger. Kandinsky, som ga verkene sine navn etter musikalske begreper, så farger når han hørte på musikk – og mente at farge kunne visuelt uttrykke musikkens tone, stemme og volum.

Logo – profil og verdi

Visuell identitet eller grafisk profil uttrykkes gjennom logo eller et symbol med farger, skrift og grafiske elementer.  Identitet av latin – idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid. Identitet i vid forstand brukes som et uttrykk for det som en person, organisasjon eller gruppe oppfatter seg selv som, eller av andre oppfattes som (relativt) konstant. Ordet betegner da hva en person føler tilhørighet til feks. bedriftsidentitet.

Trenger du en ny logo eller ønsker du å modernisere din gamle firmalogo? Ta kontakt så tar vi en gjennomgang. Sammen med en logo skreddersyr vi i Dynamis også designmanualer som viser hvordan logoen eller merkevaren skal fremstå. Den skal være lettfattelig og intuitivt, enkel i bruk, enten man er en av bedriftens samarbeidspartnere eller som ansatt. Målet med en designmanual er å sikre at bedriftens unike identitet fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler den vises. Dette er en viktig del av arbeidet med å bygge en merkevare.

Lurer du på noe, ta kontakt med oss.

The Power of Symbols