Design

Design av årsrapport for Ambulansetjenesten i Midt-Norge 2021.

Årsrapporten skal gi gir rom for refleksjon, og gjennomgang av virksomhetstall gir nye ideer på hva som bør følges videre opp.

Et godt innblikk

I 2021 økte antall ambulanseoppdrag med 13,8 prosent. Etter en nedgang i antall oppdrag i 2020, ble det registrert en økning i oppdragsmengden på 99.958 oppdrag i 2021. Det kommer frem av årsrapporten til Ambulansetjenesten i Midt-Norge Fellesfunksjonen for 2021.

Årsrapporten for ambulansetjenesten i Midt-Norge er utarbeidet av Fellesfunksjonen på vegne av Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Fellesfunksjonen ivaretar felles faglige løsninger for ambulansetjenesten på en rekke områder, og samler andre ressurspersoner for videre- utvikling av system og tjenester. 

> Les mer og se årsrapporten her


Nysgjerrig på hvordan vi kan samarbeide?

Se alle prosjekter >