Unik Identitet

De fleste tror god reklame handler om å «rope» eller å skille seg ut.
Men vi vet at ‘hvorfor’ – eller identitetsbasert kommunikasjon alltid vinner. 

Unik Identitet

Companies, like people, should never change who they are so others will like them; they should find those who like them for who they are. – Simon Sinek.

Tradisjonelle reklamebyråer forteller oss at identitet og kommunikasjon handler om å skille seg ut i markedet – eller at man må skape et ønsket image utifra en trend eller en markedsanalyse. Men vi vet at ‘hvorfor’ – eller identitetsbasert kommunikasjon alltid vinner.

Mange mener også å ha oppskriften på hvordan man skal begeistre sine kunder – eller hvordan en bedrift eller organisasjon må skille seg ut i markedet. Vi i Dynamis tror sterkt at alt handler om identitet og hvorfor: DEG og DINE ansatte = mennesker.

Hvordan du oppfattes

Vi jobber sammen med våre kunder i en identitetsprosess. Målet er – sammen finne, eller oppdage det unike dna‘et, fingeravtrykket eller signatur. Når vi har funnet dna‘et eller identiteten, ser vi alltid at dette handler om verdi og helt enkle sannheter. Dette blir basis og et fundamentet som vi bygger all kommunikasjon utifra.

Hvis du ikke forteller de andre hvem du er, vil snart alle andre gjøre det!

Først når vi sammen har ‘funnet’ dna‘et eller identiteten, kan vi bygge en visuell identitet, eller grafisk profil. Dette uttrykkes da gjennom logo, symbol, farger, skrift og grafiske elementer.

Unik identitet – det handler om mennesker – alltid

Unik identitet – Identitetsstyrt ledelse

Identitet av latin – idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid. Identitet i vid forstand brukes som et uttrykk for det som en person, organisasjon eller gruppe oppfatter seg selv som, eller av andre oppfattes som (relativt) konstant. Ordet betegner da hva en person føler tilhørighet til feks. bedriftsidentitet.

Vi prøver å hjelpe bedrifter til selv å oppdage sin unike identitet. Visuell identitet eller grafisk profil uttrykkes gjennom logo, symbol, farger skrift og grafiske elementer, MEN identitet starter med å vite hvem du er.

Identitet handler om å vite hvem du er

Unik – en høyere hensikt

«Det er lengselen som driver deg.» synger Jahn Teigen i sangen ‘Mil etter mil’. Uansett motiv, drivkraft eller lengsel. Dine fingeravtrykk, navn, dna og signatur er helt unikt. Alle mennesker er genuint unike og kan ikke kopieres. Du og dine ansatte er din unike identitet – en høyere hensikt enn økonomisk profitt. Du og dine ansatte er unik – det ‘speiler’ ditt produkt eller din merkevare.

Companies, like people, should never change who they are so others will like them; they should find those who like them for who they are. – Simon Sinek.

Vær deg → Vis unik → Identitet = Verdi

 

 

Identitesstyrt ledelse

Vi tror at vi finner vår identitet i kryssningsfeltet mellom ulike dimensjoner av virkeligheten.

© IDENTITY LEADERSHIP™ Generator Group / Dynamis Design

 

1. Fremtid

Potensiell virkelighet

Fremtid
Visjon
Det du har potensiale til å bli

 

2. Fortid

Historisk virkelighet

Fortid, «det vi har med i sekken»
Sannheten om hvem vi har vært så langt
Oppvekst
Erfaringer – en del av din personlighet

 

3. Nåtid

Nåværende virkelighet

Sanntid, det vi tenker, gjør og sier i dag
Vår livskultur
Summen av handlingene våre

 

 

4. Virkelighetsoppfatning

Opplevd / bilde av virkeligheten

(Deles inn i tre deler)

1. Din original – ‘Designers’ image
2. Andres bilde / oppfatning
3. Selvbilde

 

 

Din identitet

Vi tror at vi finner vår identitet i kryssningsfeltet mellom ulike dimensjoner av virkeligheten.

 

 

Les mer om våre TJENESTER